STRETCH KIT
Veja aqui!
R$ 70,00
STRETCH RIBBON
Veja aqui!
R$ 32,00
ELASTORIB
Veja aqui!
R$ 31,00
COVER 1 ELASTIC
Veja aqui!
R$ 32,00
HAIR KIT
Veja aqui!
R$ 55,00
PRIMA PROD PAD MEDIUM
Veja aqui!
R$ 125,00
POINTE CUSHION MEDIUM
Veja aqui!
R$ 125,00
STRETCH SATIN RIBBON
Veja aqui!
R$ 40,00
ELIMINADOR DE ODOR
Veja aqui!
R$ 50,00 Esgotado
GEL TIPS (S/M)
Veja aqui!
R$ 42,00
1 IN ELASTIC
Veja aqui!
A partir de R$ 32,00
SOFT POINTE PRO PAD
Veja aqui!
R$ 95,00